成都阿帕克生物科技有限公司

产品中心
PRODUCT CENTER

pComb3Xss

Discription
pComb3Xss
Application
phage display
说明书下载

产品详情

载体说明

The pcomb3XSS is the modified version of pComb3X. The “SS” refers to the double stuffer, a 1200bp stuffer in the Fab light chain cloning region bounded by SacI and XbaI restriction sites and a 300bp stuffer in Fab heavy chain cloning region bound by XhoI and SpeI restriction sites. Also, the 1600bp double stuffer (both stuffer plus the leader sequence between the Fab light chain and heavy chain cloning regions) can be removed by SfiI digest so that non-Fab genes of interest can also by cloned. Addition of 6xHis and HA tags for detection and purification, amber stop codon upstream of geneIII to produce soluble protein by switching to a non-suppressor strain of E. coli (e.g. Top10F',HB2151,WK6)
Vector type: Phagemid vector
Vector length: 4973 bp
Tag:His6; HA
Promotor: LacZ
Resistance: Amp+
Vector backbone:pComb3H
Backbone size w/o insert (bp)3300
测序引物:gback:5'-GCC CCC TTA TTA GCG TTT GCC ATC-3'

质粒图谱

质粒序列
LOCUS       Exported                4991 bp ds-DNA     circular SYN 27-OCT-2017
DEFINITION  synthetic circular DNA
SOURCE      synthetic DNA construct
ORGANISM  synthetic DNA construct
REFERENCE   1  (bases 1 to 4991)
FEATURES             Location/Qualifiers
source          1。。4991
/organism="synthetic DNA construct"
/mol_type="other DNA"
protein_bind    109..130
/label=CAP binding site
/bound_moiety="E。 coli catabolite activator protein"
/note="CAP binding activates transcription in the presence
of cAMP。"
promoter        145..175
/label=lac promoter
/note="promoter for the E. coli lac operon"
protein_bind    183..199
/label=lac operator
/bound_moiety="lac repressor encoded by lacI"
/note="The lac repressor binds to the lac operator to
inhibit transcription in E。 coli。 This inhibition can be
relieved by adding lactose or
isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)."
misc_feature    294。。1470
/label=Light Chain
CDS             complement(574。。591)
/codon_start=1
/product="6xHis affinity tag"
/label=6xHis
/translation="HHHHHH"
misc_feature    1500。。1577
/label=PelB Leader
CDS             1584..1907
/codon_start=1
/gene="trxA"
/product="E. coli thioredoxin"
/label=Heavy Chain
/translation="MSDKIIHLTDDSFDTDVLKADGAILVDFWAEWCGPCKMIAPILDE                    IADEYQGKLTVAKLNIDQNPGTAPKYGIRGIPTLLLFKNGEVAATKVGALSKGQLKEFL
DANL"
CDS             1962。。1979
/codon_start=1
/product="6xHis affinity tag"
/label=6xHis
/translation="HHHHHH"
CDS             1986..2012
/codon_start=1
/product="HA (human influenza hemagglutinin) epitope tag"
/label=HA
/translation="YPYDVPDYA"
CDS             2118..2552
/codon_start=1
/label=geneIII
/translation="MANANKGAMTENADENVLQSDAKGKLDSVATDYGAAIDGFIGDVS
GLANGNGATGDFAGSNSQMAQVGDGDNSPLMNNFRQYLPSLPQSVECRPFVFGAGKPYE
FSIDCDKINLFRGVFAFLLYVATFMYVFSTFANILRNKES"
rep_origin      complement(2606。。3061)
/direction=LEFT
/label=f1 ori
/note="f1 bacteriophage origin of replication; arrow
indicates direction of (+) strand synthesis"
promoter        3088..3192
/gene="bla"
/label=AmpR promoter
CDS             3193。。4053
/codon_start=1
/gene="bla"
/product="beta-lactamase"
/label=AmpR
/note="confers resistance to ampicillin, carbenicillin, and
related antibiotics"
/translation="MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYI
ELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYS
PVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRW
EPELNEAIPNDERDTTMPVAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSA
LPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGAS
LIKHW"
rep_origin      4224..4812
/direction=RIGHT
/label=ori
/note="high-copy-number ColE1/pMB1/pBR322/pUC origin of
replication"
ORIGIN
1 agagcgccca atacgcaaac cgcctctccc cgcgcgttgg ccgattcatt aatgcagctg
61 gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg cagtgagcgc aacgcaatta atgtgagtta
121 gctcactcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt ccggctcgta tgttgtgtgg
181 aattgtgagc ggataacaat tgaattcagg aggaatttaa aatgaaaaag acagctatcg
241 cgattgcagt ggcactggct ggtttcgcta ccgtggccca ggcggccgag ctcgccatgg
301 ctggttgggc agcgagtaat aacaatccag cggctgccgt aggcaatagg tatttcatta
361 tgactgtctc cttggcgact agctagttta gaattcgtaa tcatggtcat agctgtttcc
421 tgtgtgaaat tgttatccgc tcacaattcc acacaacata cgagccggaa gcataaagtg
481 taaagcctgg ggtgcctaat gagtgagcta actcacatta attgcgttgc gctcactgcc
541 cgctttccag tcgggaaacc tgtcgtgtta ctaatgatgg tgatggtgat ggctagtttt
601 gtcacaagat ttgggctcaa ctttcttgtc caccttggtg ttgctgggct tgtgattcac
661 gttgcagatg taggtctggg tgcccaagct gctggagggc acggtcacca cgctgctgag
721 ggagtagagt cctgaggact gtaggacagc cgggaaggtg tgcacgccgc tggtcagggc
781 gcctgagttc cacgacaccg tcgccggttc ggggaagtag tccttgacca ggcagcccag
841 ggccgctgtg cccccagagg tgctcttgga ggagggtgcc agggggaaga ccgatgggcc
901 cttggtggag gctgcggaga cggtgaccgt ggtaccagca gaaacctggc caggctccca
961 ggctcctcat ctatggtaca tccagcaggg ccactggcat cccagacagg ttcagtggca
1021 gtgggtctgg gacagacttc actctcacca tcagcagact ggagcctgaa gattttgcag
1081 tgtactactg tcagcagtat ggtggctcac cgtggttcgg ccaagggacc aaggtggaac
1141 tcaaacgaac tgtggctgca ccatctgtct tcatcttccc gccatctgat gagcagttga
1201 aatctggaac tgcctctgtt gtgtgcctgc tgaataactt ctatcccaga gaggccaaag
1261 tacagtggaa ggtggataac gccctccaat cgggtaactc ccaggagagt gtcacagagc
1321 aggacagcaa ggacagcacc tacagcctca gcagcaccct gacgctgagc aaagcagact
1381 acgagaaaca caaagtctac gcctgcgaag tcacccatca gggcctgagc ttgcccgtca
1441 caaagagctt caacagggga gagtgttagt tctagataat taattaggag gaatttaaaa
1501 tgaaatacct attgcctacg gcagccgctg gattgttatt actcgctgcc caaccagcca
1561 tggccgaggt gcagctgctc gagatgagcg ataaaattat tcacctgact gacgacagtt
1621 ttgacacgga tgtactcaaa gcggacgggg cgatcctcgt cgatttctgg gcagagtggt
1681 gcggtccgtg caaaatgatc gccccgattc tggatgaaat cgctgacgaa tatcagggca
1741 aactgaccgt tgcaaaactg aacatcgatc aaaaccctgg cactgcgccg aaatatggca
1801 tccgtggtat cccgactctg ctgctgttca aaaacggtga agtggcggca accaaagtgg
1861 gtgcactgtc taaaggtcag ttgaaagagt tcctcgacgc taacctggcg tacccgtacg
1921 acgttccgga ctacggttct actagtggcc aggccggcca gcaccatcac catcaccatg
1981 gcgcataccc gtacgacgtt ccggactacg cttcttagga gggtggtggc tctgagggtg
2041 gcggttctga gggtggcggc tctgagggag gcggttccgg tggtggctct ggttccggtg
2101 attttgatta tgaaaagatg gcaaacgcta ataagggggc tatgaccgaa aatgccgatg
2161 aaaacgtgct acagtctgac gctaaaggca aacttgattc tgtcgctact gattacggtg
2221 ctgctatcga tggtttcatt ggtgacgttt ccggccttgc taatggtaat ggtgctactg
2281 gtgattttgc tggctctaat tcccaaatgg ctcaagtcgg tgacggtgat aattcacctt
2341 taatgaataa tttccgtcaa tatttacctt ccctccctca atcggttgaa tgtcgccctt
2401 ttgtctttgg cgctggtaaa ccatatgaat tttctattga ttgtgacaaa ataaacttat
2461 tccgtggtgt ctttgcgttt cttttatatg ttgccacctt tatgtatgta ttttctacgt
2521 ttgctaacat actgcgtaat aaggagtctt aagctagcta attaatttaa gcggccgcag
2581 atctgctctc tgaggaggat ctgggaaatt gtaagcgtta atattttgtt aaaattcgcg
2641 ttaaattttt gttaaatcag ctcatttttt aaccaatagg ccgaaatcgg caaaatccct
2701 tataaatcaa aagaatagac cgagataggg ttgagtgttg ttccagtttg gaacaagagt
2761 ccactattaa agaacgtgga ctccaacgtc aaagggcgaa aaaccgtcta tcagggcgat
2821 ggcccactac gtgaaccatc accctaatca agttttttgg ggtcgaggtg ccgtaaagca
2881 ctaaatcgga accctaaagg gagcccccga tttagagctt gacggggaaa gccggcgaac
2941 gtggcgagaa aggaagggaa gaaagcgaaa ggagcgggcg ctagggcgct ggcaagtgta
3001 gcggtcacgc tgcgcgtaac caccacaccc gccgcgctta atgcgccgct acagggcgcg
3061 tcaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc ggaaccccta tttgtttatt tttctaaata
3121 cattcaaata tgtatccgct catgagacaa taaccctgat aaatgcttca ataatattga
3181 aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc cgtgtcgccc ttattccctt ttttgcggca
3241 ttttgccttc ctgtttttgc tcacccagaa acgctggtga aagtaaaaga tgctgaagat
3301 cagttgggtg cacgagtggg ttacatcgaa ctggatctca acagcggtaa gatccttgag
3361 agttttcgcc ccgaagaacg ttttccaatg atgagcactt ttaaagttct gctatgtggc
3421 gcggtattat cccgtattga cgccgggcaa gagcaactcg gtcgccgcat acactattct
3481 cagaatgact tggttgagta ctcaccagtc acagaaaagc atcttacgga tggcatgaca
3541 gtaagagaat tatgcagtgc tgccataacc atgagtgata acactgcggc caacttactt
3601 ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta accgcttttt tgcacaacat gggggatcat
3661 gtaactcgcc ttgatcgttg ggaaccggag ctgaatgaag ccataccaaa cgacgagcgt
3721 gacaccacga tgcctgtagc aatggcaaca acgttgcgca aactattaac tggcgaacta
3781 cttactctag cttcccggca acaattaata gactggatgg aggcggataa agttgcagga
3841 ccacttctgc gctcggccct tccggctggc tggtttattg ctgataaatc tggagccggt
3901 gagcgtgggt ctcgcggtat cattgcagca ctggggccag atggtaagcc ctcccgtatc
3961 gtagttatct acacgacggg gagtcaggca actatggatg aacgaaatag acagatcgct
4021 gagataggtg cctcactgat taagcattgg taactgtcag accaagttta ctcatatata
4081 ctttagattg atttaaaact tcatttttaa tttaaaagga tctaggtgaa gatccttttt
4141 gataatctca tgaccaaaat cccttaacgt gagttttcgt tccactgagc gtcagacccc
4201 gtagaaaaga tcaaaggatc ttcttgagat cctttttttc tgcgcgtaat ctgctgcttg
4261 caaacaaaaa aaccaccgct accagcggtg gtttgtttgc cggatcaaga gctaccaact
4321 ctttttccga aggtaactgg cttcagcaga gcgcagatac caaatactgt ccttctagtg
4381 tagccgtagt taggccacca cttcaagaac tctgtagcac cgcctacata cctcgctctg
4441 ctaatcctgt taccagtggc tgctgccagt ggcgataagt cgtgtcttac cgggttggac
4501 tcaagacgat agttaccgga taaggcgcag cggtcgggct gaacgggggg ttcgtgcaca
4561 cagcccagct tggagcgaac gacctacacc gaactgagat acctacagcg tgagctatga
4621 gaaagcgcca cgcttcccga agggagaaag gcggacaggt atccggtaag cggcagggtc
4681 ggaacaggag agcgcacgag ggagcttcca gggggaaacg cctggtatct ttatagtcct
4741 gtcgggtttc gccacctctg acttgagcgt cgatttttgt gatgctcgtc aggggggcgg
4801 agcctatgga aaaacgccag caacgcggcc tttttacggt tcctggcctt ttgctggcct
4861 tttgctcaca tgttctttcc tgcgttatcc cctgattctg tggataaccg tattaccgcc
4921 tttgagtgag ctgataccgc tcgccgcagc cgaacgaccg agcgcagcga gtcagtgagc
4981 gaggaagcgg a
//

相关产品

Copyright ©2017 成都阿帕克生物科技有限公司 蜀ICP备17007098号-1    
地址:成都市温江区青啤大道319号10幢2单元5楼 电话:400-166-9953 13551086942 邮箱:service@nb-biolab.com
24小时服务热线
400-166-9953
在哪里能玩幸运飞艇 玩幸运飞艇怎样玩才有赚钱 玩幸运飞艇怎样玩才有赚钱 快乐时时彩 幸运飞艇怎么样玩才能赢 怎么玩幸运飞艇 玩幸运飞艇怎样玩才有赚钱 幸运飞艇如何购买 怎样玩北京pk10赚钱攻略 怎样玩幸运飞艇才能赢